Mededeling: in 2025 wordt het contract met de gemeentes met betrekking tot Jeugd niet verlengd waardoor behandeling aan kinderen en jeugd eind 2024 beëindigd wordt. In verband hiermee kunnen kinderen/jeugdigen tot 1 juli 2024 aangemeld worden. 

Eigen kracht

Kinder- en Jeugdpsychologie Twente Oost (KJP Twente Oost) biedt onderzoek en behandeling bij psychische problematiek. We richten ons op het gedrag van kinderen, jongeren en volwassenen, maar ook – wanneer dat passend is- op dat van ouders en andere belangrijke personen in de omgeving.

Ervaring

Kinder- en Jeugdpsychologie Twente Oost is een praktijk waar ervaring, betrouwbaarheid en professionele betrokkenheid samenkomen. Annet Lentferink heeft ruime ervaring in de Jeugdzorg en in de Basis GGZ.

Kijken naar mogelijkheden

Wij focussen niet alleen op problemen, maar kijken vooral ook naar mogelijkheden. Elk kind, jongere, volwassene heeft talenten en vaardigheden. Ieder gezin heeft krachten.
Centraal staat om zicht te krijgen wat het kind en het gezin nodig hebben om zich zo optimaal mogelijk verder te kunnen ontwikkelen. We treden hierbij op als samenwerkingspartner voor ouders en kinderen. We bieden behandeling aan (jong-) volwassenen. 

Samenwerking

Kinder- en Jeugdpsychologie Twente Oost (KJP Twente Oost) werkt samen met meerdere vaste partners in de geestelijke gezondheidszorg, met als doel optimaal gebruik te kunnen maken van elkaars specialisaties. Er wordt nauw samengewerkt met o.a. huisarts, praktijkondersteuner ggz (POH-GGZ), (kinder-) fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut.
KJP Twente Oost maakt deel uit van het Netwerk Vrijgevestigde GGZ Twente.

Wachttijd

Momenteel is er een wachttijd van 8 tot 10 weken. [update 19-02-2024]

Werktijden & Locatie

Dinsdag08:00 – 12:30Locatie Poort van Borne
Dinsdag13:30 – 17:30Locatie Ootmarsum
Woensdag11:00 – 17:30Locatie Ootmarsum
Vrijdag08:00 – 13:00Locatie Ootmarsum

In overleg kan een tijdstip om 19:00 uur afgesproken worden.