Praktijkinformatie

Eigen kracht

Kinder- en jeugdpsychologie Twente Oost (KJP Twente Oost) biedt onderzoek en behandeling bij psychische problematiek. We richten ons op het gedrag van kinderen en jongeren, maar ook – in relatie daarmee – op dat van hun ouders en andere belangrijke personen in hun omgeving.

Ervaring

Kinder- en jeugdpsychologie Twente Oost is een praktijk waar ervaring, betrouwbaarheid en professionele betrokkenheid samenkomen. Annet Lentferink heeft ruime ervaring in de Jeugdzorg en in de eerste lijn ggz.

Kijken naar mogelijkheden

Wij focussen niet alleen op problemen, maar kijken vooral ook naar mogelijkheden. Elk kind heeft talenten en vaardigheden. Ieder gezin heeft krachten.
Centraal staat om zicht te krijgen wat het kind en het gezin nodig hebben om zich zo optimaal mogelijk verder te kunnen ontwikkelen. We treden hierbij op als samenwerkingspartner voor ouders en kinderen.

Samenwerking

Kinder- en Jeugdpsychologie Twente Oost (KJP Twente Oost) werkt samen met meerdere vaste partners in de geestelijke gezondheidszorg, met als doel optimaal gebruik te kunnen maken van elkaars specialisaties. Er wordt nauw samengewerkt met o.a. huisarts, praktijkondersteuner ggz (POH-GGZ), (kinder-) fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut.
KJP Twente Oost maakt deel uit van het Netwerk Vrijgevestigde GGZ Twente.

Bekijk hier onze behandeling