KJP Twente Oost

Annet Lentferink

Praktijkinformatie

Kinder- en jeugdpsychologie Twente Oost (KJP Twente Oost) biedt onderzoek en behandeling bij psychische problematiek. We richten ons op het gedrag van kinderen, jongeren en volwassenen, maar ook – wanneer dat passend is – op dat van ouders en andere belangrijke personen in de omgeving. 

Diverse behandelingen

Het doel van de behandeling is vermindering, opheffen of hanteerbaar maken van de ervaren problemen, waarbij o.a. gebruikt gemaakt wordt van oplossingsgerichte behandeling en cognitieve gedragstherapeutische behandeltechnieken. De behandeling is altijd systeemgericht, dat wil zeggen dat er aandacht is voor het systeem (gezin, familie, vrienden, werk) waarvan het kind of de jongere deel uit maakt.

Vergoeding

Hulpverlening van KJP Twente Oost valt onder de Basis Generalistische GGZ.
Kinder- en Jeugdpsychologie Twente Oost heeft contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars en met de gemeenten van Twente.

Hier kunt u zich aanmelden

Neem contact met mij op om zich aan te melden. Indien u dit al hebt gedaan kunt u het formulier op de volgende pagina invullen.

Drs. Annet Lentferink

Gezondheidszorg psycholoog BIG
Registerpsycholoog NIP Kinder & Jeugd

Basis Generalistische GGZ
BIG : 49051415125
AGB code: 94006677
Praktijk AGB code: 94058700

Drs. Annet Lentferink
Drs. Annet Lentferink