Vergoeding

Home ยป Vergoeding

Vergoed vanuit de basis verzekering

Hulpverlening van KJP Twente Oost valt onder de Basis Generalistische GGZ.
Kinder-en Jeugdpsychologie Twente Oost heeft contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars.

De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering indien de verwijzing door de huisarts aan de hiervoor geldende regels voldoet, nl. met de vermelding dat het om de verwijzing naar de Basis Generalistische GGZ gaat en dat er sprake is van het vermoeden van een DSM IV stoornis, of een door de huisarts vastgestelde stoornis.

Meld je hier aan