Behandeling

Hulp aan kinderen en jongeren/jongvolwassen en hun gezin

Kinder- en Jeugdpsychologie Twente Oost biedt hulp aan kinderen en jongeren/jongvolwassenen (en hun gezin) met psychische klachten of met (gedrags-) problemen waardoor hun dagelijks functioneren belemmerd wordt.Problemen kunnen ontstaan als gevolg van ontwikkelingsstoornissen zoals AD(H)D, ASS, maar ook als gevolg van traumatische ervaringen, echtscheiding van ouders, verlies (rouw), lage of juist hoge begaafdheid, of bij angsten, slaapproblemen, schoolproblemen.
Verstoringen in het gezinssysteem kunnen ook reden van aanmelding zijn.

Behandelingsdoel

Het doel van de behandeling is vermindering, opheffen of hanteer maken van de ervaren problemen, waarbij oa gebruikt gemaakt wordt van oplossingsgerichte behandeling en cognitieve gedragstherapeutische behandeltechnieken. De behandeling is altijd systeemgericht, dat wil zeggen dat er aandacht is voor het systeem (gezin, familie, vrienden, werk) waarvan het kind of de jongere deel uit maakt.

EMDR Behandeling

EMDR kan ingezet worden als er blijvende klachten zijn na traumatische ervaringen.

Psychologisch onderzoek

Diagnostiek (psychologisch onderzoek) kan ingezet worden om meer zicht te krijgen op de (onderliggende) aard en ernst van de problematiek.

Wanneer er vragen zijn met betrekking tot opvoeden kan Triple P ingezet worden.

Meld je hier aan